29ena Cursa Marxa Popular a l’Alba

29ena Cursa Marxa Popular a l’Alba

L'informem que les dades personals obtingudes a partir d\'aquest formulari, així com la seva direcció de correu electrònic, han estat incloses en un fitxer del qual és responsable ESPORTS PARRA SL, amb la finalitat d'atendre les seves consultes i remetre-li informació relacionada i que pogués ser del seu interès. S’autoritza a l’organització a transmetre les vostres dades a les empreses col.laboradores de la cursa per fins publicitaris. ESPORTS PARRA SL, es compromet a l'ús exclusiu de les dades, recollides mitjançant aquest formuari, amb la finalitat mencionada anteriorment. L'interessat declara tenir coneixement del destí i ús de les dades personals recollides mitjançant la lectura de la present clàusula. L'enviament d'e-mail implica l'acceptació de les clàusules exposades. Si desitja exercir els drets d'accés, rectificació, cancel.lació o oposició, en els termes que estableix la llei orgànica 15/1999, pot fer-ho a la següent direcció: ESPORTS PARRA SL: C/MIGDIA, 1 17002 GIRONA.
   Inscriure's